Meststoffen & Graszaad

Voor een goede gewasgroei is het nodig dat er voldoende voedingstoffen in de bodem beschikbaar zijn. Door opname van voedingstoffen door het gewas wordt de voorraad in de bodem lager en die moet passend worden aangevuld. Dit kan met dierlijke mest en/of met kunstmest. Wanneer er geen voedingstoffen worden aangevoerd neemt de opbrengst van het gewas af of gaan gewassen gebrekverschijnselen vertonen en in extreme gevallen mislukt de oogst. Kunstmest kan bijdragen aan het op peil houden van belangrijke mineralen in de bodem.
Wij beschikken over een breed assortiment kunstmeststoffen. Naast het belang van een goede stikstof en fosfaat voorziening is ook de zuurtegraad van de bodem van zeer groot belang is. Door uw bodem te laten bemonsteren bij erkende laboratoria kunt u de meeste efficiënte kalk- en kunstmestgift realiseren. Voor hobbymatig gehouden kleinvee en paarden adviseren wij Perlka als ideale weidebemesting. Het gebruik van stikstofhoudende kunstmest is aan regels gebonden, bekijk deze hier.  

Regelgeving met betrekking tot levering aan particulieren
Het is wettelijk verboden om aan particulieren stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat te verkopen. Daarmee is de levering van KAS - kalkammonsalpeter 27% aan particulieren niet toegestaan. Indien u KAS - kalkammonsalpeter besteld via deze webshop, kunnen wij enkel uitleveren indien uw UBN nummer en bedrijfsregistratienummer (RVO-nummer) correct zijn ingevuld en u in het opmerkingenveld uw KVK nummer invult. Indien u geen bedrijf heeft is de N23-meststof voor grasland en gazon een goed alternatief.

8 Artikel(en)

per pagina

Rooster  Lijst 

Stel een Aflopende Directie in

8 Artikel(en)

per pagina

Rooster  Lijst 

Stel een Aflopende Directie in